ricardo canapa muniz

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ricardo canapa muniz commented  · 

  falar si e balada tango , rock-and-roll ,bals erudita clásica etc etc

  ricardo canapa muniz commented  · 

  acordes com 6ta 9na disminuidos aumentados etc etc

  ricardo canapa muniz commented  · 

  1 ... que colocase as brancas negras silencios corcheias semicorcheias da música. 2 a clave e a partitura da música 3 o tempo da música si e 2por 2 4por4 6por 8 etc etc 4 a paritura de percuçao da música . 5 o tempo exáto que se executa o acorde . 6 acordes de piano da música .7 as harmonías as cuais foram feitas

  ricardo canapa muniz shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base